Om Focksta

Historia

Vid Focksta ska det ha funnits en kvarn redan på 1200-talet. Namnet Focksta kan härledas ur ”fåk” dvs häst, och nämns första gången år 1376 som ”Fauxstum”. På den äldsta kända kartan från 1635 syns vattenhjulet på kvarnen vid ”Fågsta”.

Åtminstone fram till 1600-talet var det en skvaltkvarn, dvs en mindre och enklare typ av kvarn med liggande vattenhjul direkt kopplat till stenparet.

Den nuvarande kvarnen byggdes på med en våning av Adolf Brunnberg 1871, samtidigt som bron byggdes om ”med hjälp av militären”. Sågen förlängdes och byggdes om till cirkelsåg ca 1910.

Mjölnarbostället byggdes ursprungligen ca 1880, men byggdes om och till av Elof Brunnberg 1927, möjligen i samband med att ett annat stort hus mellan bostället och kvarnen revs.

Tidigare ägare

År 1376 ägdes Focksta av Johan Bonde, men kvarnen ägdes av domkyrkan i Uppsala. Sedan finns stora luckor i ägarlängden, men släkten Brunnberg kom in i början av 1800-talet. Släkten blev mycket inflytelserik i bygden och Adolf, känd som ”byggmästarn”, var mycket kyrklig och driftig och utvecklade verksamheten. Fram till sekelskiftet 1900 var kvarnen en del av Focksta Gård, då de blev separata enheter och Adolf blev ägare till kvarnen.
Adolf var gift med Christina, men deras enda dotter dog i unga år så när Adolf dog 1925 gick kvarnen i istället i arv till hans brorson, Elof Gottfrid Brunnberg.

1929 gifte sig Agda Kristina Brunnberg, dotter till Elof och Agnes Kristina Wallén, med dåvarande mjölnaren Erik August Hollvaster. De fick en son, Per-Erik, som tillsammans med Agdas bror Birger var de sista(?) mjölnarna. Efter deras bortgång såldes kvarnen 2004.

Sävaån

Sävaån rinner upp i Järlåsatrakten och har vid Focksta skurit ut en ca 5 m djup ravin samtidigt som den meandrar. Flödet varierar kraftigt under året då inga större sjöar finns som buffert. I ån finns bl a nejonögon och man kan ibland se den lilla fågeln forsärla vid bron.