Om Focksta

Historia

Vid Focksta ska det ha funnits en kvarn redan på 1200-talet. Namnet Focksta kan härledas ur ”fåk” dvs häst, och nämns första gången år 1376 som ”Fauxstum”. På den äldsta kända kartan från 1635 syns vattenhjulet på kvarnen vid ”Fågsta”. Den nuvarande kvarnen byggdes av Adolf Brunnberg 1871, och sågen ca 1890. Mjölnarbostället byggdes ursprungligen ca 1880, men byggdes till kraftigt av Elof B 1927, möjligen i samband med att ett annat stort hus framför bostället revs.

Tidigare ägare

År 1376 ägdes Focksta av Johan Bonde, men kvarnen ägdes av domkyrkan. Sedan finns stora luckor i ägarlängden, men släkten Brunnberg kom in på 1700-talet.
Adolf Brunnberg fick en son, Elof. Mjölnaren Erik August Hollvaster gifte sig 1929 med Agda Kristina Brunnberg, dotter till Elof Gottfrid Brunnberg och Agnes Kristina Wallén. De fick en son, Per-Erik, som blev den siste (?) mjölnaren. Per-Eriks dotter Kicki ägde kvarnen till 2004.

Sävaån

Sävaån rinner upp i Järlåsatrakten och har vid Focksta skurit ut en ca 5 m djup ravin samtidigt som den meandrar. Flödet varierar kraftigt under året då inga större sjöar finns som buffert. I ån finns bl a nejonögon.