Välkommen till Focksta Kvarn!

Focksta Kvarn ligger vid Sävaån mellan Uppsala och Örsundsbro. Kvarnmiljön är ett byggnadsminne sedan 2004 och består av sju hus och en mjölkkyl. Efter att kvarndriften lades ner har här varit sommarcafé en tid, men på senare år har kvarnen endast fungerat som privatbostad.

Kvarnen och sågen är intakta med alla maskiner, så med lite kunskap och mycket olja ska det vara möjligt att åter mala och såga. Senast maldes här år 2000, och sågades år 1997!

Vi köpte kvarnen 2010 och har just börjat renovera den. Följ gärna arbetet på bloggen nedan! När det börjar bli lite ordning i husen igen är tanken att de ska kunna visas vid t ex hembygdsdagar och liknande. I övrigt kommer vi tyvärr inte kunna hålla husen öppna för allmänheten de närmaste åren, men titta gärna på miljön utifrån, det finns en liten brygga vid ån som det går bra att fika på.

Passa då också på att handla färska grönsaker och Fockstaost hos grannarna på Focksta Gård, och titta på alla djur som betar i hagarna kring ån! Eller fascineras av runstenarna vid den gamla hålvägen, älvkvarnarna eller järn- och bronsålderslämningarna runt omkring.

Det finns två byar i Sverige som heter Focksta, och de ligger inte långt från varandra: Den ena i Uppsala-Näs sn, och vår i Hagby sn.

Om Focksta

Historia

Vid Focksta ska det ha funnits en kvarn redan på 1200-talet. Namnet Focksta kan härledas ur ”fåk” dvs häst, och nämns första gången år 1376 som ”Fauxstum”. På den äldsta kända kartan från 1635 syns vattenhjulet på kvarnen vid ”Fågsta”. Den nuvarande kvarnen byggdes av Adolf Brunnberg 1871, och sågen ca 1890. Mjölnarbostället byggdes ursprungligen ca 1880, men byggdes till kraftigt av Elof B 1927, möjligen i samband med att ett annat stort hus framför bostället revs.

Tidigare ägare

År 1376 ägdes Focksta av Johan Bonde, men kvarnen ägdes av domkyrkan. Sedan finns stora luckor i ägarlängden, men släkten Brunnberg kom in på 1700-talet.
Adolf Brunnberg fick en son, Elof. Mjölnaren Erik August Hollvaster gifte sig 1929 med Agda Kristina Brunnberg, dotter till Elof Gottfrid Brunnberg och Agnes Kristina Wallén. De fick en son, Per-Erik, som blev den siste (?) mjölnaren. Per-Eriks dotter Kicki ägde kvarnen till 2004.

Sävaån

Sävaån rinner upp i Järlåsatrakten och har vid Focksta skurit ut en ca 5 m djup ravin samtidigt som den meandrar. Flödet varierar kraftigt under året då inga större sjöar finns som buffert. I ån finns bl a nejonögon.

Blogg

Första inlägget!

Här kommer snart regelbundna uppdateringar om vad som händer i Focksta. Äldre inlägg kan läsas på den tidigare bloggen: http://www.kvarnliv.focksta-kvarn.se

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Dra iväg ett mail till mikael@fockstakvarn.se så svarar jag så fort jag kan!